Dịch vụ tư vấn thu hồi nợ chuyên nghiệp

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết, thu hồi nợ Cá nhân, Doanh nghiệp.  luật nam phát hân hạnh mang tới cho Quý khách Dịch vụ Thu hồi nợ chuyên nghiệp.

Dịch vụ thu hồi nợ bao gồm:

– Thu hồi nợ cá nhân;

– Thu hồi nợ Doanh nghiệp;

– Thu hồi nợ phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán;

– Thu hồi nợ phát sinh từ vi phạm hợp đồng ( Bao gồm các loại hợp đồng );

– Thu hồi nợ phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng;

– Đại diện ủy quyền khởi kiên tại Tòa án hoặc Trọng tài Thương mại.

Hồ sơ thu hồi nợ bao gồm:

– Đối với cá nhân:

+ Giấy chứng minh nhân dân;

+ Toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như : Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán  . . .

– Đối với doanh nghiệp:

+  Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh;

+ Toàn bộ chứng từ nợ nếu có như: Hợp đồng , hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ . .

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Luật Nam Phát  sẽ tiến hành tư vấn cách thức thu hồi nợ, tiến trình giải quyết công việc và đại diện ủy quyền thu hồi nợ.