Thủ tục xin Giấy phép hoạt động ngành in

Đây là một thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này. Sau đây, NAM PHÁT sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp về thủ tục và điều kiện xin cấp Giấy phép hoạt động in theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;

– Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

– Thông tư 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in.

2. Điều kiện hoạt động cơ sở in

– Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

– Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

– Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

– Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

– Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

3. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép ngành in

Trước khi hoạt động, Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại Điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP phải có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in gửi đến Sở thông tin và Truyền thông nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động ngành in

Cách thức thực hiện:

– Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan đến xin cấp giấy phép hoạt động in xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0902 845 039 hoặc địa chỉ email để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nam Phát.
Địa chỉ :       42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Điện thoại:
– 028 6660 53 53

Hotline 0901180984 – 0902 845 039
Emailinfo@luatnamphat.com

Website : www.luatnamphat.com